Fotsjukvård

Min mottagning är sedan sommaren 2017 godkänd av Stockholms Läns Landsting (SLL) att ta emot patienter med fotsjukvårdsremisser från läkare. Jag har sedan en längre tid kompetens att behandla patienter med fotsjukvårdsremiss och har nu fått ordnat med parkeringsplats för funktionsnedsättning utanför mottagningen. Detta innebär att SLL godkänner att jag tar emot remisspatienter.

Det är oftast patienter med diabetes eller reumatiska sjukdomar som får en remiss på fotsjukvård. Patienter som får en remiss på fotsjukvård betalar 100 kr/besök eller 0 kr/besök om patienten nått gränsen för fri sjukvård. Du kan också få fotsjukvård på remiss i hemmet om du inte kan ta dig till mottagningen. Detta gäller om du bor i området runt mottagningen.
Om du har remiss på fotsjukvård så är du välkommen att boka en tid  för behandling.

Du kan boka tid på följande sätt:
1. Ring till mig på 070-691 26 38
2. eller SMS:a ovanstående nummer
3. Kom in till mottagningen på Barnängsgatan 46 D
4. Skicka ett mail till  chime@salong-g16.se där du anger att du vill bli kontaktad eller skriver vilka tider under veckan som skulle passa dig.

OBS! Du kan tyvärr inte boka en remisstid via Internetbokningen ”BokaDirekt” eftersom den typen av bokning inte godkänns av Stockholms Läns Landsting (SLL)